Hệ thống cung cấp điện sản xuất: Do tổng thể dự án Manna Huy Factory nằm trên 03 trục đường chính của Khu công nghiệp, khả năng cung cấp điện liên tục cho toàn bộ dự án là rất cao. Hiện tại, có 8 trạm biến áp, mỗi trạm có công suất từ 630KVA trở lên, đang cung cấp đủ điện áp cho các nhà máy trong Khu Nhà xưởng cho thuê Manna Huy

Hình: Có 4 trạm biến áp kết nối với đường dây 22KV của đường giao thông N4 của Khu công nghiệp. Tổng công suất của tuyến đường N4 hiện tại là 3.520 KVA
Hình: Có 2 trạm biến áp kết nối với đường dây 22KV của đường giao thông N5 của Khu công nghiệp. Tổng công suất hiện tại là 1260 KVA
Hình: Có 2 trạm biến áp kết nối với đường 22KV của đường giao thông D2 của Khu công nghiệp. Tổng công suất hiện hữu là 1260 KVA
Hình: Trạm biến áp 1000KVA

Quay về các mục: 

  1. Quy mô Nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  2. Tấm lợp mái và vách nhà xưởng: … – Xem chi tiết.
  3. Tải trọng nền nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  4. Đường giao thông nội bộ: … – Xem chi tiết
  5. Hệ thống PCCC: … – Xem chi tiết
  6. Hệ thống An ninh & Tường bảo vệ… – Xem chi tiết
  7. Hệ thống nước mưa: … – Xem chi tiết
  8. Hệ thống thu gom nước thải, xử lý nước thải: … – Xem chi tiết
  9. Hệ thống cây xanh và thảm cỏ… – Xem chi tiết

 0 total views