Tải trọng nền nhà xưởng: Nền nhà xưởng được gia cố lớp trên cùng là lớp bê tong có lưới thép a=350, dày 15 cm; Độ nén bê tong trung bình 428,6 DaN/cm2 cho mẫu thử bê tong có kích thước 15cmx15cmx15cm. Bề mặt bê tong được phủ hardener sanh tạo cho nền được nhẵn và sạch.

Mặt cắt bê tong nền nhà xưởng

 

Quay về các mục: 

  1. Quy mô Nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  2. Tấm lợp mái và vách nhà xưởng: … – Xem chi tiết.
  3. Đường giao thông nội bộ: … – Xem chi tiết
  4. Hệ thống PCCC: … – Xem chi tiết
  5. Nguồn cung cấp điện: … – Xem chi tiết
  6. Hệ thống An ninh & Tường bảo vệ… – Xem chi tiết
  7. Hệ thống nước mưa: … – Xem chi tiết
  8. Hệ thống thu gom nước thải, xử lý nước thải: … – Xem chi tiết
  9. Hệ thống cây xanh và thảm cỏ… – Xem chi tiết