Hệ thống cây xanh và thảm cỏ:

Xung quanh nhà máy, đều có trồng cây xanh và thảm cỏ để tạo vẽ mỹ cho môi trường chung trong toàn khu Nhà xưởng cho thuê Manna Huy.

 

Hình: Thảm cỏ và cây xanh xung quanh nhà máy

 Hình: Cỏ và cây xanh được trồng bao quanh nhà máy

Hình: Cỏ và cây xanh bên ngoài khuôn viên

 

Quay về các mục: 

  1. Quy mô Nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  2. Tấm lợp mái và vách nhà xưởng: … – Xem chi tiết.
  3. Tải trọng nền nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  4. Đường giao thông nội bộ: … – Xem chi tiết
  5. Hệ thống PCCC: … – Xem chi tiết
  6. Nguồn cung cấp điện sản xuất: … – Xem chi tiết
  7. Hệ thống An ninh & Tường bảo vệ… – Xem chi tiết
  8. Hệ thống nước mưa: … – Xem chi tiết
  9. Hệ thống thu gom nước thải, xử lý nước thải: … – Xem chi tiết