1- Nghị định thi hành Luật Doanh Nghiệp

a. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

b. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

2- Nghị định thi hành Luật Đầu tư

a. Miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

b. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

3- Nghị định thi hành Luật Lao động:

  Nghị định số: 11/2016/NĐ-CPngày 03 tháng 02 năm 2016

4- Nghị định thi hành Luật Bảo vệ Môi trường

Nghị định số: 18/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 02 năm 2015

5- Nghị định về Phòng cháy và chữa cháy

a. Nghị định thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

b. Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

c. Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

d. Nghị định quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy

e. Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

6- Nghị định về các hoạt động xuất nhập khẩu tiêu biểu:

a. Nghị định số: 57/2020/NĐ-CP, ngày 25 tháng 5 năm 2020, “SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2016/NĐ-CP “

b. Nghị định số: 122/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 09 năm 2016, “BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI…”. Phụ lục -IPhụ lục -IIPhụ lục -III & IV

c. Nghị định số: 134/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 09 năm 2016, ” QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

d. Nghị định số: 167/2016/NĐ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2016, “VỀ KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

 0 total views