1. Cos nền đất khi bàn giao:

Khi bàn giao Mặt bằng cho Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Manna Huy, phía chủ đầu tư hạ tầng KCN không có san lắp, vì vậy cos nền bị thấp hơn so với cos mặt đường giao thông của KCN và những vị trí đất thuê khác trong KCN. Dọc theo hướng đường N4 và N5,  chủ đầu tư hạ tầng KCN vẫn chưa hoàn thành xong đường giao thông của KCN, không có cấp điện hay cấp nước xung quanh lô đất có dự án Manna Huy đang triển khai.Hình: Mặt bằng khi bàn giao cho Manna Huy, năm 2015

Hình: Chủ đầu tư phải tốn công ủi cỏ và dọn vệ sinh Mặt bằng năm 2015.

Hình: Đường giao thông N4 của KCN (bên trái) và cos mặt bằng nhà máy Manna Huy (bên phải) sau khi làm móng tường rào

2. Cos nền được đầu tư nâng cao độ:Đứng trước những hạn chế của hạ tầng KCN, chủ đầu tư dự án Khu nhà xưởng cho thuê Manna Huy đã tự đầu tư mua thêm đất từ bên ngoài để bù vào những phần đất bị thiếu nhằm nâng cos nền cao hơn cos nền mặt đường giao của KCN là từ 60 ~ 80 cm. Điều này, giúp việc thoát nước dễ dàng.

Hình: Module-02 được đầu tư để đắp thêm đất nâng cao cos nền vào năm 2019

Hình: Module-03 được đầu tư để đắp thêm đất nâng cao cos nền vào năm 2015~2016
Hình: Mặt bằng lô dịch vụ DVA2 và VDA3 được đắp thêm đất vào năm 2015

3. Mặt bằng hoàn thiện:

Sau khi được đầu tư, Cos nền bên trong khuôn viên Khu nhà xưởng cho thuê Manna Huy đã hoàn thiện cao hơn cos mặt đường giao thông của KCN từ 60 đến 80 cm đảm bảo thoát nước tốt nhất.

Hình: Nền hoàn thiện bên trong dự án Manna Huy cao hơn bên ngoài 60 cm vào năm 2020

4. Hệ thống nước mưa: dùng ống đúc sẵn có đường kính lớn.

Hình: Hệ thống thoát nước mưa xung quanh nhà xưởng Manna Huy

 

Quay về các mục: 

  1. Quy mô Nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  2. Tấm lợp mái và vách nhà xưởng: … – Xem chi tiết.
  3. Tải trọng nền nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  4. Đường giao thông nội bộ: … – Xem chi tiết
  5. Hệ thống PCCC: … – Xem chi tiết
  6. Nguồn cung cấp điện sản xuất: … – Xem chi tiết
  7. Hệ thống An ninh & Tường bảo vệ… – Xem chi tiết
  8. Hệ thống thu gom nước thải, xử lý nước thải: … – Xem chi tiết
  9. Hệ thống cây xanh và thảm cỏ… – Xem chi tiết