Hệ thống thu gom nước thải, xử lý nước thải

1- Để kiểm soát tốt: Thiết bị van (vale) có khả năng đóng / mở để xử lý nhanh chóng ngay khi có sự cố rò rỉ nước thải của bất kỳ một doanh nghiệp nào đó mà không làm ảnh hưởng đến suốt quá trình hoạt động của các doanh nghiệp khác trên khu vực nhà xưởng cho thuê Manna Huy. Dưới đây là sơ đồ nguyên lý khi đúc các hố gas thu gom nước thải:

2- Quá trình thi công:

Hình: Một góc của hố gas thu gom nước thải cho thấy có lắp đặt đường ống riêng biệt để lắp vale đóng/mở đang thi công

3- Công việc đã làm trên thực tế: 

Hình: Hố gas thu gom nước thải đã được đậy nấp hợp kim chống ăn mòn

Hình: Hố gas thu gom nước thải đã được đúc bằng bê tông cốt thép hoàn chỉnh cùng nấp đậy bằng hợp kim chống ăn mòn

 

Quay về các mục: 

  1. Quy mô Nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  2. Tấm lợp mái và vách nhà xưởng: … – Xem chi tiết.
  3. Tải trọng nền nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  4. Đường giao thông nội bộ: … – Xem chi tiết
  5. Hệ thống PCCC: … – Xem chi tiết
  6. Nguồn cung cấp điện sản xuất: … – Xem chi tiết
  7. Hệ thống An ninh & Tường bảo vệ… – Xem chi tiết
  8. Hệ thống nước mưa: … – Xem chi tiết
  9. Hệ thống cây xanh và thảm cỏ… – Xem chi tiết