Hệ thống PCCC: được đầu tư hiện đại mới 100% bao gồm:

1- Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sprinkler đi cùng với 02 bể nước chữa cháy, mỗi bể nước có dung tích là 960m3 (Tổng lượng nước là: 960 m3 x 02 = 1920 m3)… trong tổng thể 8 ha của dự án Nhà xưởng cho thuê Manna Huy.

2- Có 04 trạm bơm PCCC: mỗi trạm có 3 ~ 4 máy bơm có công suất theo yêu cầu của Công An PCCC tỉnh Bình Dương.

3- Các họng cứu hỏa, con lăng, vòi phun, bình chữa cháy bằng bột, bình chữa cháy bằng Co2 , bảng Tiêu lệnh… đều được đầu tư mới 100%.

Quay về các mục: 

  1. Quy mô Nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  2. Tấm lợp mái và vách nhà xưởng: … – Xem chi tiết.
  3. Tải trọng nền nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  4. Đường giao thông nội bộ: … – Xem chi tiết
  5. Nguồn cung cấp điện: … – Xem chi tiết
  6. Hệ thống An ninh & Tường bảo vệ… – Xem chi tiết
  7. Hệ thống nước mưa: … – Xem chi tiết
  8. Hệ thống thu gom nước thải, xử lý nước thải: … – Xem chi tiết
  9. Hệ thống cây xanh và thảm cỏ… – Xem chi tiết