ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi về Thuế Xuất Khẩu hàng hóa theo Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu số: 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016. Cụ thể như sau:

  • Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định của pháp luật tại Khoản 11, Điều 16, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu số: 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016.
  • Miễn, giảm thuế, giản tiến độ nộp thuế khi nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất để xuất khẩu theo quy định của pháp luật

CÁC VĂN BẢN VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

  1. Nghị định số: 57/2020/NĐ-CP, ngày 25 tháng 5 năm 2020, “SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2016/NĐ-CP “
  2. Nghị định số: 122/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 09 năm 2016, “BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI…”. Phụ lục -IPhụ lục -IIPhụ lục -III & IV
  3. Nghị định số: 134/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 09 năm 2016, ” QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
  4. Nghị định số: 167/2016/NĐ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2016, “VỀ KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
  5. Thông tư Số: 47/2020/TT-BTC, ngày 27 tháng 5 năm 2020, “THỜI ĐIỂM NỘP CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ VÀ HÌNH THỨC CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP GÂY RA BỞI VIRUS CORONA (COVID-19)”

 

Xin xem các loại thuế có liên quan.