Bạn đang cần có một nhà xưởng để tiến hành sản xuất?

Khu nhà xưởng cho thuê Manna Huy (Manna Huy Factories for lease) do Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Manna Huy làm chủ đầu tư được bố trí các Module nhà máy theo nhu cầu của thị trường, là nơi mà các nhà đầu tìm đến để thuê ngắn hạn hoặc dài hạn. Tại đây, các nhà đầu tư có thể tiến hành quy trình sản xuất một cách nhanh chóng và hữa hiệu nhất vì các hạng mục phục vụ đi kèm của nhà xưởng đã được xây sẵn hoàn chỉnh….(Xin xem chi tiết)

slide-01
slide-02
slide-03
slide-04
slide-05
slide-06
slide-07
slide-08
slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05 slide-06 slide-07 slide-08
Hình: Chốt bảo vệ trước mỗi doanh nghiệp
Cos nền đường Manna Huy cao hơn mặt đường KCN từ 60 đến 80 cm