Nhà xưởng Manna Huy có kích thước từ 1280 m2 cho đến 10.000 m2 được lắp dựng bởi các khung kèo thép vững chắc, bước khung nhịp dài 48 m mà không cần cột giữa điều này giúp cho nhà máy thông thoáng dể bố trí máy móc, tối đa hóa diện tích sử dụng.

Hình: Một góc nhìn bên trong của Xưởng đơn rộng 48 m
Hình: Một góc nhìn bên trong của Xưởng đôi rộng 96 m
Hình: Một góc nhìn bên ngoài của Xưởng đôi rộng 96 m.

 

Quay về các mục: 

  1. Tấm lợp mái và vách nhà xưởng: … – Xem chi tiết.
  2. Tải trọng nền nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  3. Đường giao thông nội bộ: … – Xem chi tiết
  4. Hệ thống PCCC: … – Xem chi tiết
  5. Nguồn cung cấp điện: … – Xem chi tiết
  6. Hệ thống An ninh & Tường bảo vệ… – Xem chi tiết
  7. Hệ thống nước mưa: … – Xem chi tiết
  8. Hệ thống thu gom nước thải, xử lý nước thải: … – Xem chi tiết
  9. Hệ thống cây xanh và thảm cỏ… – Xem chi tiết