Có nhiều vòng/ lớp bảo vệ từ bên ngoài đến xưởng của từng danh doanh

Hình: Chốt bảo vệ ngay cổng chính ra vào

Hình: Chốt bảo vệ trước mỗi doanh nghiệp

Hệ thống quan sát an ninh bằng camera do Manna Huy quản lý:

Có các chốt bảo vệ trực 24/24:

Tường bao xung quanh khép kín

 

Quay về các mục: 

  1. Quy mô Nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  2. Tấm lợp mái và vách nhà xưởng: … – Xem chi tiết.
  3. Tải trọng nền nhà xưởng: … – Xem chi tiết
  4. Đường giao thông nội bộ: … – Xem chi tiết
  5. Hệ thống PCCC: … – Xem chi tiết
  6. Nguồn cung cấp điện sản xuất: … – Xem chi tiết
  7. Hệ thống nước mưa: … – Xem chi tiết
  8. Hệ thống thu gom nước thải, xử lý nước thải: … – Xem chi tiết
  9. Hệ thống cây xanh và thảm cỏ… – Xem chi tiết