CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MANNA HUY

Lô DVA2 và DVA3, Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên Mở rộng, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tel:  (+84) 274 361 31 68

Fax: (+84) 274 361 31 66

Mobile: (+84) 988 883 007 hoặc (+84) 918 376 818

Email-1: nhatvyhang2009@gmail.com

Email-2: info@vietnamfactories4lease.com