MANNA HUY'S FACTORIES FOR LEASE

Địa chỉ: Lô DVA2 và Lô DVA3, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Mở rộng, Phường Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tel: (+84) 274 361 31 68 | Fax:(+84) 274 361 31 66 | Mobile: (+84) 988883007 hoặc (+84) 918 376 818

Email 1: info@vietnamfactories4lease.com, Email 2: hang-nguyen@vietnamfactories4lease.com